Ievadlapa / Aktualitātes 2014./2015. m.g.

 


pievienots 20.08.2014.

Informācija par skolēnu braukšanas karti!

Izglītojamiem, kuriem dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā, ir iespēja saņemt braukšanas karti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā līdz skolēna dzīves vietai. Lai noformētu braukšanas karti, ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz iesniegums un 1 fotogrāfija (3x4).
Iesnieguma veidlapa

pievienots 19.08.2014.

Latvijas skolu reitings 2014

"Reitings"


pievienots 30.06.2014.
 
 
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2014 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.visc.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv/