Ievadlapa / Aktualitātes 2013./2014. m.g.


 


pievienots 27.06.2014.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē uzņemto skolēnu saraksts.

"Saraksts"


pievienots 27.06.2014.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7. un 8. klasēs uzņemto skolēnu saraksts.

"Saraksts"


pievienots 25.06.2014.

Latvijas skolu reitings 2014

"Reitings"


pievienots 30.06.2014.

Tobiass nokārto latviešu valodas eksāmenu un dodas mājās

Pagājušā gada novembrī ģimnāzijas pedagogu pulks kļuva lielāks – Mūžizglītības programmas Comenius asistentūras ietvaros ģimnāzijā strādāt ieradās vācu valodas asistents Tobiass Senfs no Vācijas.
pievienots 26.06.2014.

Eksāmens „Deutsches Sprachdiplom II” sekmīgi nokārtots!

2013./2014.mācību gadā astoņi ģimnāzijas 12.a klases skolēni apguva padziļināto vācu valodas programmu un kārtoja starptautisko vācu valodas eksāmenu „Deutsches Sprachdiplom II”.
pievienots 26.06.2014.

„Tam kuģim, kuram nav gala mērķa, nekad nepūtīs ceļavējš”. /Seneka/

Viens no svarīgākajiem veiksmes principiem ir konkrēts mērķis, atvērtība un pozitīva domāšana. Seneka ir teicis „Tam kuģim, kuram nav gala mērķa, nekad nepūtīs ceļavējš”. Atskatoties uz paveikto, piedzīvoto un izjusto 2013./2014. mācību gadā, jāatzīst, ka mums visiem šogad ir pūtis ceļavējš.
pievienots 13.06.2014.

Itāļu jaunietes viesojas ģimnāzijā

No 21. līdz 31. maijam ģimnāzijā starptautiskās jauniešu apmaiņas programmas AFS skolēnu grupu apmaiņas ietvaros viesojās Liceo Scientifico e delle Scienze Umane „E. Pascal” skolēnu grupa, precīzāk, vienpadsmit skolnieču grupa divu skolotāju - Asuntas un Marijas Rozārijas - pavadībā. Apmaiņas programmas mērķis - starpkultūru kompetenču attīstīšana.
pievienots 18.06.2014.

Noslēdzies dzejas un eseju konkurss „Latvija – manas mājas!”

6.jūnijā Latviešu mājā uz noslēguma pasākumu Pilsētas svētku ietvaros tika aicināti visi dzejas un eseju konkursa „Latvija – manas mājas!” dalībnieki. Maijā Daugavpils Latviešu biedrība sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi aicināja pilsētas skolu jauniešus piedalīties dzejas un eseju konkursā „Latvija - manas mājas!", kas veltīts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu dziļāku interesi un izpratni par Latvijas valsti.
pievienots 11.06.2014.

Domrakstu konkurss „Ka uzmodināt Saulcerīti?”

Ir noslēdzies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra projekta „Gribu iet uz bibliotēku!” domrakstu konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Konkursa mērķis: personiski uzrunājot un iesaistot jaunos lasītājus radošā darbībā, dot iespēju piedzīvot Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas svētkus; radīt plašāku publicitāti jaunajai Nacionālās bibliotēkas ēkai, atspēkot aizspriedumu, ka „bērni mūsdienās vairs nelasa”.
pievienots 10.05.2014.

Lekcijas DVĢ – skats no “pīļu dīķa” līdz “ērgļa lidojumam”

Daugavpils Valsts ģimnāzijā 29.04.2014. notika ikgadējā, nu jau ceturtā, Latgales novada olimpiāde politoloģijā. Plašāku ieskatu par tās dalībniekiem un rezultātiem var lasīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā (autore Signita Gabrāne).
izglitiba.daugavpils.lv/lv
pievienots 07.05.2014.

Citādi latviskais Daugavpils Valsts ģimnāzijā

28. aprīlī ģimnāzijā notika 1. Latgales novada Oratoru konkurss vidusskolēniem latviešu un latgaliešu valodā “Latgales kultūrvēsturiskais mantojums”, ko organizēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotājas sadarbībā ar Daugavpils IP metodiķi Ilonu Bohāni. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes un veicināt savu latgaliskās identitātes apzināšanos caur novada kultūrvēsturisko mantojumu.
pievienots 30.04.2014.

Felču sajūta

Nedēļa sākās ar patīkamu pārsteigumu e-pastā – ziņu, ka Valdemārs Felcis ieguvis vienu no galvenajām balvām Eiropas kultūras galvaspilsētas “Rīga 2014” projekta 3D karnevāla “Sajūtu konteineri” un interneta bibliotēkas “Atlants.lv” rīkotajā eseju konkursā par tēmu “Manas sajūtas stāsts”. Valdemārs iesūtīja eseju „Brāļu sajūta”.
pievienots 29.04.2014.

8. b klases skolēni ir informēti un veseli

22. – 26. aprīlī visās Latvijas publiskajās bibliotēkās tika atzīmēta ikgadējā Bibliotēku nedēļa. Šogad tā bija veltīta veselībai un tās vadmotīvs - „Informēts un vesels!” Arī bērnu bibliotēkas „Zīlīte” darbinieces piedāvāja bibliotekārās stundas un radošās darbnīcas. Mēs, 8.b klases skolēni, vienmēr esam mīļi gaidīti bibliotēkā.
pievienots 28.04.2014.

Debašu turnīru rezultāti 2013./2014.m.g
Šajā mācību gadā notika 4 reģionālie debašu turnīri Daugavpilī (latviešu un angļu valodā), 2 nacionālie turnīri (Iecavā un Rīgā) un debašu meistarklases visa gada garumā, kā arī debašu turnīrs vācu valodā Rīgā.
Debašu rezultāti


pievienots 25.04.2014.

Cēsis atkal aicina ciemos!

Latviešu tautas sakāmvārds vēsta: „Ko sēsi, to pļausi”. Pavasaris ir zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas laiks (pļaujas laiks) gan novada, gan valsts līmenī. Valsts ģimnāziju skolēniem ir vēl viena iespēja aprīlī piedalīties Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) rīkotajā skolēnu pētniecisko darbu konferencē, kurā mūsu skolas skolēni, kuru darbi atbilst ZPD prasībām, bet nav uzaicināti piedalīties valsts pētniecisko darbu lasījumos, piedalās ar labiem rezultātiem jau no pašiem konferences pirmsākumiem.
pievienots 25.04.2014.

Koku stādīšana

15. aprīlī mēs – 7.a un 8.b klases skolēni - stādījām kokus Červonkā. Tā kā daži skolēni no 7.a klases jau 6 gadus piedalījās koku stādīšanā, tā kļuva par viņu ikgadējo tradīciju, šogad uzaicināja piedalīties arī 8.b klases skolēnus.
pievienots 22.04.2014.

Diktātu konkurss „Rakstīt latviski ir moderni!”

10. aprīlī ģimnāzijā notika diktātu konkurss «Rakstīt latviski ir moderni!», kurā piedalījās pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu 23 skolēni. Atsevišķā grupā diktātu rakstīja arī ģimnāzijas 10.b klases skolēni. Konkursa mērķis: atttīstīt skolēnu rakstītprasmi un popularizēt latviešu valodas lietošanu.
pievienots 15.04.2014.

Futbola turnīrā tiekas vācu un latviešu komandas

„Vācu kultūras pavasara Daugavpilī” ietvaros ģimnāzijas vācu valodas asistents Tobiass Senfs organizēja futbola turnīru, kurā sacentās brīvprātīgo programmas jaunieši no Vācijas un Daugavpils skolu komandas
pievienots 16.04.2014.

„Almanya – Willkommen in Deutschland!” jeb „Laipni lūdzam Vācijā!”

„Vācu kultūras pavasara ietvaros” Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika vairāki pasākumi, kas interesentiem ļāva ielūkoties vācu ikdienā, vēsturē, kultūrā.
pievienots 16.04.2014.

Tulkotāja Silvija Brice tiekas ar ģimnāzistiem

2014.gada 3.aprīlī pasākumu cikla „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros Daugavpilī viesojās tulkotāja Silvija Brice. Latgales Centrālajā bibliotēkā ģimnāzijas 12.a klases skolēni un citi interesenti klausījās spraigu stāstījumu par to, kā paiet tulkotājas ikdiena, kā veidojas sadarbība ar tulkojamā darba autoru, par valodas kultūru un daudzām tulkošanas procesā svarīgām niansēm.
pievienots 16.04.2014.

Ģimnāzisti debatē vācu valodā

Kopš 2011.gada Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni ir iesaistījušies Gētes institūta organizētajā projektā „Pasaules jaunatne debatē”. Tā mērķis ir sekmēt Centrāleiropas un Austrumeiropas jauniešu spējas zinoši un pārliecinoši pārstāvēt savus uzskatus un izteikt viedokli svešvalodā, t.i. vācu valodā. Projekts stiprina debatēšanu kā demokrātiskas diskusijas mediju un veicina aktīvu vairāku valodu lietošanu Eiropā. Tas aptver skolas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Krievijā, Ungārijā un Ukrainā, kurās māca vācu valodu.
pievienots 16.04.2014.

Jaunieši debatē par Latvijas dalību NATO un valsts ārējo drošību

29. martā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās ikgadējais nacionālais debašu turnīrs, kura ietvaros 150 vidusskolēni no visas Latvijas pulcējās, lai latviešu un angļu valodās debatētu par rezolūciju: Latvijas dalība NATO ir/ nav uzlabojusi Latvijas ārējo drošību. Pasākumu apmeklēja un debašu uzvarētājus sveica arī aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis.
pievienots 15.04.2014.

Vēstules uz bērza tāss

25.martā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – ģimnāzijā viesojās septiņi Daugavpils Represēto kluba biedri, lai dalītos savās atmiņās par bērnībā un jaunībā piedzīvoto un pārdzīvoto, par to, kā tika salauzti sapņi un dzīves, par to, cik cēla un cik ļauna var būt cilvēku rīcība.
pievienots 15.04.2014.

Vidusskolēni debatē par Latvijas desmitgadi NATO

2014.gada 13.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika Latgales novada debašu turnīrs, kas bija viens no ievada pasākumiem nacionālajam debašu turnīram, kas norisinājās 29. martā Rīgā un pulcēja ap 150 skolēnu no visas Latvijas.
pievienots 15.04.2014.

Atvērt durvis uz pasauli

Šajā mācību gadā Daugavpils Valsts ģimnāzijas 10.a klasē starptautiskās skolēnu apmaiņas programmas AFS ietvaros mācās skolniece no Taizemes. Pīča dzīvo Bangkokā, pilsētā ar milzīgu skaitu iedzīvotāju. Salīdzinot dzīvi Latvijā un Bangkokā, Pīča atzīst, ka viņai šeit patīk mierīgais dzīvesveids pretstatā Bangkokā valdošajam stresam, steigai un pārapdzīvotībai. „Daugavpils ir klusa pilsēta,” viņa saka. Īpaši meitene priecājas par skaisto dabu. Pavasara ziedonis vēl priekšā, droši vien tas viņu patīkami pārsteigs, bet daba rudenī Pīčai likās īpaša.
pievienots 14.04.2014.

Franču dziesmas konkurss

31. martā Daugavpils 9. vidusskolā notika noslēguma koncerts. Pasākuma laikā apbalvoja vietu ieguvējus, kā arī uzstājās 10 labākās grupas. 5. martā Frankofonijas nedēļas ietvaros notika Franču dziesmas konkurss, kurā piedalījās 8.a klases skolnieces Liene Nitiša un Marta Folkmane. Viņas ieguva 1. vietu, izpildot dziesmu „La Seine” . Zīmēšanas konkursā Marta arī ieguva 1. vietu.
Informāciju sagatavoja:8.a klases skolniece Elīza Zālīte un franču valodas skolotāja Ināra Kuharonoka

pievienots 10.04.2014.

Konkurss "Latvijas ģeogrāfija"

26.martā Daugavpils 11. pamatskola uzņēma 12 pilsētas skolu komandas, kas piedalījās konkursā "Latvijas ģeogrāfija", to skaitā arī mūsu DVĢ komanda - Dagnija Ciematniece, Jēkabs Čivkulis, Armands Trukšāns un Kārlis Vagalis.
pievienots 02.04.2014.

Zemgales novada 6.-9. klašu 13. matemātikas olimpiāde

20.03.2014. Jēkabpilī notika Zemgales novada 6.-9. klašu skolēnu 13. matemātikas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās 7. klases 56 skolēni, 8.klases 54 skolēni, 9.klases 43 skolēni. Arī mūsu ģimnāzijas skolēni brīvlaikā pārbaudīja savas spējas matemātikā. Visi skolēni, kas piedalījās olimpiādē, ieguva godalgotās vietas.
Valdemārs Felcis (7.a) - 1. vieta,
Ronalds Kamins (7.a) - atzinība,
Viktorija Krilova (8.a) - 3. vieta,
Emīls Tams (8.b) - 2. vieta,
Kārlis Vagalis (9.a) - 1. vieta.
Informāciju sagatavoja: matemātikas skolotāja Neļa Borisova

pievienots 01.04.2014.

Starptautiskās π dienas svinēšana DVĢ

11.a klases skolnieces Tatjana Čornija un Diāna Dzirkale, kuras ir iesaistījušās eTwinning projektā "Veselīgs dzīvesveids un matemātika", 14. martā novadīja 10. a klases skolēniem pasākumu "π diena" angļu valodā. Pasākuma laikā 10. klases skolēni uzzināja, kas tā ir par dienu un, sadalījušies grupās, piedalījās konkursā. Tā ietvaros viņi atbildēja uz praktiska, vēsturiska un teorētiska satura jautājumiem saistībā ar skaitli π. Konkursa uzvarētāju komandas saņēma arī diplomus un saldas balvas.
Informāciju sagatavoja: matemātikas skolotāja Iveta Nikolajeva

pievienots 01.04.2014.

Erudīcijas spēle „Gudrs, vēl gudrāks”

2014. gada 13. martā ģimnāzijas 9. klases skolēns Kārlis Vagalis devās uz Rīgu, lai piedalītos LTV1 organizētajā erudīcijas konkursā ‘’Gudrs, vēl gudrāks’’. Kārli televīzijā aktīvi atbalstīja klasesbiedri Kristīne Eižvertiņa, Līga Seile, Santa Vārna un Toms Skrinda, kā arī klases audzinātāja Svetlana Proščinko.
pievienots 26.03.2014.

Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumi krievu valodā

6. martā divas 11. klašu skolnieces - Valērija un Sandra – piedalījās 7. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumos krievu valodā kā svešvalodā, kas notika Daugavpils Valsts ģimnāzijā.
pievienots 25.03.2014.

Valsts ģimnāziju dabaszinātņu konkurss

21. februārī četri 11.a klases skolnieki – Linda, Megija, Laura un Ainis – piedalījās Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajā Valsts ģimnāziju dabaszinātņu konkursā. Tajā piedalījās skolēni no visiem Latvijas novadiem, un viņiem bija iespēja parādīt savas zināšanas matemātikā, informātikā, bioloģijā un fizikā.
pievienots 26.02.2014.

DVĢ mācību darba aktivitātes februārī

Kā ik gadu, arī šogad, 2014.gada februārī, vienu nedēļu skolēni veltīja aktīvai darbībai, izstrādājot projektus. Šī gada projektu nedēļas atslēgas vārds bija PĀRMAIŅAS. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem: kas ir pārmaiņas un kā tās notiek dažādās jomās. Izstrādāto projektu saturs liecina, ka skolēniem izdevās saskatīt pārmaiņas, kas notiek dabā un sabiedrībā. Projektu prezentācija liecināja, ka pētījuma interešu lokā bija daudzveidība gan sabiedrības dzīvē, gan dabas procesu norisēs.
pievienots 25.02.2014.

Iedvesmojies un dari, esi brīnumdaris!

Trešdien, 12.februārī, 7.a klases skolnieces Ērika, Meldra, Egita, Grēta un Linda apmeklēja radošu pasākumu „Iedvesmojies un dari, esi brīnumdaris!” Daugavpils 12.vidusskolā, lai ar prieku piedalītos piecās radošajās darbnīcās.
pievienots 19.02.2014.

„Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver,
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver!”
                                                     /Rainis/

Februāra sākumā mēs, 11.b klases skolnieces Sandra, Līva, Kristīne, Paula un latviešu valodas un literatūras skolotāja Ināra Žukovska, devāmies uz J. Raiņa 6. vidusskolu, kur notika nu jau tradicionālie „Lasījumi par Raini II”. Šogad lasījumi bija veltīti dzejnieka māsām Līziņai un Dorai.
pievienots 19.02.2014.

Reģionālais gadatirgus Rēzeknē

7. februārī Rēzeknē norisinājās ikgadējs reģionālais gadatirgus „Ar mīlestību veidots”, kas notika gaidāmās Valentīndienas ietvaros. Mēs, skolēnu mācību uzņēmuma „Bonne chance” dalībnieces Tatjana Čornija, Santa Dzalbe un Anastasija Černihoviča, devāmies uz Rēzeknes gadatirgu, lai pilnveidotu savas prasmes komunikācijas, biznesa un ekonomikas jomās.
pievienots 03.04.2014.

Ģimnāzijas absolventu gaitas

Tuvojas februāris un sestdiena, kad skolā pulcējas tās bijušie skolnieki, kad satiekas sen neredzēti klasesbiedri, kad skan jautājumi: „Kā tev klājas? Kur esi? Ko dari?” Kāds ceļo, kāds strādā, kāds studē. Interesanti ielūkoties, kādus studiju ceļus izvēlējušies mūsu pēdējo gadu absolventi.
pievienots 28.01.2014.

ERASMUS + un citas iespējas starptautiskai sadarbībai

2014.gadā sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.
pievienots 28.01.2014.

Biznesa simulācijas spēle TITAN jauniešiem

24. janvārī RTU Rīgas Biznesa skolā sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA–YE Latvija) notika biznesa simulācijas spēles JA TITAN nacionālais čempionāts Latvijas vidusskolēniem. Spēlē sacentās 93 komandas no visas Latvijas, tajā skaitā arī mēs, 11.a klases skolnieces – Tatjana, Anastasija un Santa.
pievienots 01.04.2014.

Seminārs par ģenētiski modificētu pārtiku

15.janvārī ģimnāzijā viesojās pilsētas skolu mājturības un tehnoloģiju skolotāji, lai piedalītos ģimnāzijas skolotājas Irinas Fjodorovas un Vienības pamatskolas skolotājas Ritas Ostapko vadītajā seminārā „Pareizs uzturs – labas veselības priekšnoteikums”.
pievienots 27.01.2014.

Skolēni, skolotāji un vecāki mācās vācu valodu

No novembra beigām ģimnāzijas skolotāju pulkam ir piebiedrojies vācu kolēģis Tobiass Senfs. Tobiass ir pabeidzis Gētes Universitāti Frankfurtē pie Mainas, studējis vēsturi, sociālās zinības un matemātiku.
pievienots 27.01.2014.

Galēni – R. Mūka atvēzēšanās vieta

Galēni - maza, bet ļoti patīkama un sakopta vieta. Vieta, kur savu dzīvesgājumu sācis un beidzis dzejnieks, filosofs Roberts Mūks. 2014.gada 17. janvārī Galēnu pamatskolā norisinājās Robertam Mūkam veltītā eseju konkursa noslēguma pasākums un tika apbalvoti tā laureāti.
pievienots 23.01.2014.

„Labi iesākts darbs jau ir puse no padarītā!”

Šī tautas gudrība norāda, ka ikviens darbs ir jāuztver nopietni jau tā darīšanas sākumā. Jauno mācību gadu uzsākām ļoti spraigi. Ģimnāzijas skolēni un skolotāji līdzās ikdienas mācību darbam iesaistījās arī daudzveidīgās ārpusstundu aktivitātēs.
pievienots 14.01.2014.

Konkurss Pop Clip

Šī gada tradicionālajā pilsētas skolu muzikālajā konkursā piedalījāmies ar klipu „What does trhge fox say?” (slavenajai norvēģu grupas Ylvis dziesmai). Konkursa programmā bija 17 priekšnesumi, vidusskolu grupā – 7.
pievienots 03.01.2014.

Pirmās piparkūkas izceptas, pirmā futbola spēle nospēlēta!

Ziemassvētku priekšvakarā, nokārtojušas mutisko ieskaiti fizikā, Comenius asistenta Tobiasa un Daugavpils Universitātes brīvprātīgās Korinnas vadībā 8.un 10.klašu meitenes mācījās cept piparkūkas „pa vācu modei”, izmantojot Tobiasa mammas recepti. Mīcot mīklu, veidojot formiņas, izdevās iemācīties daudz jaunu vārdu, turklāt arī cepumi garšoja un smaržoja brīnišķīgi!
pievienots 17.12.2013.

Saldumi ģimnāzijas rātnajiem bērniem

Ziemassvētku priekšvakarā daudzi vācu bērni gaida atnākam Niklāvu (vāciski Nikolaus). Šis vīrs Ziemassvētku vecīša tērpā kopā ar savu kalpu Ruprehtu 6.decembrī iegriežas katrās mājās un pārbauda, vai bērni ir bijuši paklausīgi un rātni. Ja bērni ir labi uzvedušies, viņi saņem dāvanas. Ja kāds ir bijis nepaklausīgs, tad no dāvanu maisa tiek izvilkts žagars. Tā kā Niklāvam piemīt brīnumainas spējas, viņš vienā naktī apciemo visus bērnus. Dāvaniņas vai žagari tiek ielikti zābaciņos, kurus bērni vakarā noliek pie durvīm.
pievienots 13.12.2013.

Tiek apbalvoti Latvijas labākie ķīmijas skolotāji

6. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notika seminārs ķīmijas un dabaszinātņu skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā MLĶF un uzņēmumi apbalvoja labākos 2013. gada ķīmijas un dabaszinātņu skolotājus. Kopumā apbalvojumus saņēma 14 skolotāji no 10 Latvijas pilsētām. SIA «Saint Tech» balvu saņēma mūsu skolas ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova.
pievienots 13.12.2013.

Valērijs Dudeničs māca bioloģiju Tabores skolēniem

4.decembrī ģimnāzijā viesojās Tabores pamatskolas 7.-9.klašu skolēni. Vizītes mērķis – bioloģijas stunda, izmantojot ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Valērija Dudeniča veidotās Dabas ekspozīcijas materiālus un citus uzskates līdzekļus. Tabores skolēniem vislielāko interesi radīja ģimnāzistiem labi zināmie Roberts un Anna, taču arī ekspozīcijas materiāli tika skatīti ar lielu interesi. Katrs viesis saņēma arī Valērija īpašos suvenīrus.
Informāciju sagatavoja: metodiķe Renāte Malnace

pievienots 13.12.2013.

Zeltu dabū caur daudzkārtēju skalošanu. /R.Blaumanis/

Jau devīto gadu R.Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” un Ērgļu novada pašvaldība organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolēniem. Pavisam žūrija lasīja un vērtēja 214 skolēnu darbus. Nu jau par tradīciju ir kļuvusi arī Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēnu rezultatīva dalība konkursā, katru gadu gan vidusskolas, gan pamatskolas posmā iesūtot savus domrakstus.
pievienots 09.12.2013.

Ģimnāzijā strādā Comenius asistents

No 1.decembra līdz jūnija beigām Comenius asistentūras ietvaros ģimnāzijā strādās vācu skolotājs Tobias Senf. Tobiass Frankfurtes Universitātē ir studējis vēsturi, sociālās zinības un matemātiku. Ģimnāzijā vācu kolēģis palīdzēs skolēniem sagatavoties starptautiskajam eksāmenam vācu valodā, piedāvājot papildus nodarbības, vācu valodas stundās mācīs Vācijas vēsturi un kultūru. Tobiass piedāvā skolēniem, skolotājiem un vecākiem uzsākt vācu valodas apguvi, kā arī atsvaidzināt vācu valodas zināšanas, iesaistīties dažādās ārpusklases nodarbībās un projektos.

Informāciju sagatavoja: Projekta koordinatore Renāte Malnace

pievienots 09.12.2013.

Ģimnāzijas skolēni un skolotāji saņem apbalvojumus

2013.gada 5.decembrī Domes Jaunatnes departamenta pārstāvji apbalvoja pilsētas labākos brīvprātīgos. „Gada brīvprātīgo” balvu 2013.gadā saņēma arī ģimnāzijas 12.a klases skolēni Dace Caune, Ramona Faibuševiča, Aivars Salna, Ilze Vaidere un Ēriks Bodendorfs. Jaunieši brīvprātīgo darbu veic M.Rotko centrā.
Savukārt Daugavpils pilsētas Domes „Gada balvas” saņemšanai nominācijā „Izglītība” tika izvirzīta ģimnāzijas mūzikas skolotāja Anita Zarāne. Pieteikumu skatīt pielikumā.
pievienots 09.12.2013.

Latgales debatētājiem 3.vieta Nacionālajā debašu turnīrā

Iecavā, kur 30.novembrī notika Latvijas Nacionālais debašu turnīrs „Eiropas Savienībai būtu jāpārtrauc paplašināšanās”, piedalījās piecu Latgales skolu komandas, tostarp arī Daugavpils Krievu vidusskolas liceja, Daugavpils 12.vidusskolas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandas. Turnīrā latviešu valodā 32 komandu konkurencē 3.vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda (trenere Viktorija Nalivaiko).
pievienots 09.12.2013.

„Baltijas valstis – represētās māsas”

Šādu nosaukumu izvēlējās Lietuvas nevalstiskās organizācijas „Sevis iepazīšanas studija”, Jurbarkas, Paņevēžas un Zarasu ģimnāzisti no Lietuvas , Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi projektam „Meeting in Commemoration: Baltic States – Repressed Sisters”, kas tika īstenots Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) programmas „Eiropa pilsoņiem”4.akcijas „Eiropas dzīvā atmiņa” ietvaros.
pievienots 09.12.2013.

Ģimnāzijas projekti tiek pieteikti izvērtēšanai

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina iesākto tradīciju un gada nogalē labākajiem ES Mūžizglītības programmas projektiem pasniegs kvalitātes balvu "SPĀRNI-2013".
pievienots 09.12.2013.

„Leiļi” sveic svētkos Daugavpils seniorus

Kopš 2009.gada, kad Comenius skolu projekta ietvaros tika uzsākta sadarbība ar Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iemītniekiem, ģimnāzijas audzēkņi katru gadu valsts svētku priekšvakarā apciemo Daugavpils pilsētas un novada ļaudis, kas savas vecumdienas pavada šajā namā.
pievienots 09.12.2013.

Vācu partnerskolas jaunieši viesojas ģimnāzijā

Oktobra nogalē ģimnāzijas 10., 11.klašu skolēni viesos uzņēma 10 jauniešus no vācu reālskolas Fridrihshāfenā, lai kopā pētītu migrācijas radītās iespējas un zaudējumus.
pievienots 09.12.2013.

Ģimnāzijas skolotāji stāsta par savu pieredzi kolēģiem

1.semestrī ģimnāzijā viesojās gan pilsētas skolu, gan valsts ģimnāziju kolēģi.
pievienots 09.12.2013.

Kā mēs devāmies iepazīt eiro...

Tad, kad palicis pavisam mazs laika sprīdis līdz jaunajam gadam, gadam, kurš nesīs pārmaiņas Latvijas ekonomiskajā dzīvē, jo līdz ar jauno gadu tiks ieviesta jauna naudas vienība EIRO, mēs, 11.b klases skolēni, devāmies apskatīt ceļojošo izstādi „Eiro-mūsu valūta”.
pievienots 27.11.2013.

Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda?

22.novembrī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere aicināja čaklākos un veiksmīgākos eseju rakstniekus uz ES Māju Rīgā, kur tika apbalvoti arī mūsu skolas skolēni: 11. a klases skolniece Tatjana Čornija un 12. a klases skolnieks Žanis Sauļevičs.

pievienots 27.11.2013.

Dziedam valsts svētkos

12.novembra vakarā jau piekto reizi ģimnāzijas saime - izglītojamie, skolotāji, tehniskais personāls, vecāki, kā arī citi interesenti - pulcējās uz gadskārtējo ģimnāzijas sadziedāšanos, kas notiek valsts svētku nedēļā. Šogad visi tika aicināti dziedāt populāras dziesmas no dažādos laikos uzņemtām latviešu kinofilmām, kuras lielā mērā kļuvušas par mūsu vēstures neatņemamu sastāvdaļu. Šīs dziesmas brīnumainā kārtā nenoveco un turpina priecēt visu paaudžu klausītājus.

pievienots 25.11.2013.

7.a klase apmeklē izstādi „Eiro – mūsu valūta”

Šī gada 5. novembrī mūsu klase apmeklēja izstādi „Eiro – mūsu valūta”. Izstādē mēs iepazināmies ar informāciju par visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ar palielināmā stikla palīdzību apskatījām pašreiz esošās eiro banknotes. Daži skolēni piedalījās konkursā, kurā varēja iegādāties ratiņus ar produktiem, ja uzminēs to aptuveno cenu eiro valūtā. Katrs no mums ar īpašas iekārtas palīdzību izkala pats savu eiro monētu, kas atgādinās par šo pasākumu. Izstādē saņēmām daudz materiāla par eiro, tā attīstību un vēsturi. Lai iemūžinātu šo notikumu, mēs parakstījāmies speciālā grāmatā.

Informāciju sagatavoja: 7.a klases skolniece Evelīna Jahimoviča

pievienots 15.11.2013.

Projekts, kas aizrauj un liek būt radošam

2012. gada novembra beigās interesentiem bija iespēja pieteikties triju dienu radošajā nometnē (30.11.- 02.12) Zarasos (Lietuvā), kuru organizēja Zarasu bibliotēka sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku. Starptautiskās radošās nometnes nosaukums ir „Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm”, saīsinātais nosaukums - „Lasīšana IT radīšana”. Galvenais radošās nometnes mērķis bija iepazīstināt un apmācīt jauniešus darbam ar digitālajām foto un video kamerām, darbībā attīstīt viņu radošo potenciālu, kā arī iepazīstināt ar jaunajām informāciju tehnoloģijām, kas pieejamas Zarasu un Latgales Centrālajā bibliotēkā.

pievienots 07.11.2013.

"Breinrings"

Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros 7.a klases skolēnu komanda - Valdemārs Felcis, Sandis Šeršņevs, Ronalds Kamins, Beate Sprindžuka, Meldra Kraukle – piedalījās brainringa spēlē. Spēlē piedalījās 9 komandas, bet mūsu komanda bija visjaunākā.

pievienots 31.10.2013.

"Daugavpils šaha turnīrs"

Katru gadu pilsētā norisinās šaha turnīrs, un tajā piedalās daudzas Daugavpils skolu komandas. Arī šogad, 3.oktobrī, turnīrā piedalījās sešu skolu komandas. Ģimnāziju pārstāvēja Valdemārs Felcis, Ronalds Kamins, Armands Ļahs (7.a) un Jacinta Stivriņa (8.b).

pievienots 31.10.2013.

Uz ģimnāziju ceļo pastkartes no 32 Eiropas pilsētām

Šī gada septembrī ģimnāzijas 8.a un 9.a klases skolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju Ingrīdu Kondratjevu iesaistījās starptautiskā projektā „Svinēsim Eiropas Valodu dienu!” programmas eTwinning ietvaros un nosūtīja pastkartes 37 Eiropas valstu skolām, sveicot vienaudžus Eiropas Valodu dienā un īsi pastāstot par sevi. Priecājamies, ka esam saņēmuši 32 krāsainas un interesantas atklātnes no 30 Eiropas valstīm un neklātienē ieguvuši jaunus draugus. Akcija tiks turpināta Ziemassvētkos. Prezentācija


pievienots 14.10.2013.

7.a klases skolēni izvēlas savu zinātni

8.oktobrī 7.a klases skolēni Daugavpils Universitātē apmeklēja interaktīvo lekciju „Ūdens kā māksla”. Šo lekciju, prezentējot skaistus foto kadrus, vadīja 4. kursa students. Vai zināt, kas ir lendarts?

pievienots 11.10.2013.

7. a klases skolēni apmeklē Dabas muzeja nodarbību programmas

1. oktobrī 7.a klases skolēni devās uz Daugavpils Centra vidusskolu, lai piedalītos divās neparastās Dabas muzeja veidotajās stundās.

pievienots 03.10.2013.

"Esi zinošs - novērs cilvēku tirdzniecību!".

1.oktobrī Daugavpilī notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" rīkotā kampaņa pret cilvēku tirdzniecību "Esi zinošs - novērs cilvēku tirdzniecību!".
Ģimnāzijas 12.a klases skolēni apmeklēja kampaņas Informatīvo treileri un apskatīja tajā izvietoto ekspozīciju, aprunājās ar biedrības ekspertiem cilvēku tirdzniecības jautājumos un saņēma izglītojošus informatīvos materiālus.
Kampaņa noslēgsies 18. oktobrī, kad Eiropas Savienībā un Latvijā tiks atzīmēta Pretcilvēktirdzniecības diena.

pievienots 2.10.2013.

Daugavpilī viesojas LNVM ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”

23. septembrī ceļu pa Latvijas skolām uzsāka Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”. Pirmais pieturas punkts šoreiz ir Daugavpils Valsts ģimnāzija. Izstāde ģimnāzijas foajē būs apskatāma līdz 4. oktobrim, tāpēc laipni aicināti gan skolēni un skolotāji, gan citi interesenti.

pievienots 1.10.2013.

Daugavpils vidusskolēni apliecina savas valodu zināšanas

2013.gada 26.septembrī Eiropas Valodu dienas ietvaros Daugavpils pilsētas skolu 11.klašu skolēnu komandas tikās Daugavpils Valsts ģimnāzijā, lai piedalītos valodu konkursā un apliecinātu savas latviešu, krievu, vācu un angļu valodas zināšanas.

pievienots 27.09.2013.

Ciemos pie Latgalīšu Kulturys Gazetas

Trešdien, 25.septembrī, „Jauno žurnālistu skolas” ietvaros, mēs – 12.klases skolnieces Dārta,Paula un Linda, viesojāmies pie LgSC jeb Latgolys Studentu centra valdes priekšsēdētājas Dagnijas Bramanes. Uzreiz aiz sliekšņa mūs sagaidīja smaidīgā namamāte, kura bija sarūpējusi „čaju ar capumiem”. Omulīgā un sirsnīgā atmosfērā mēs tikām iepazīstinātas ar LaKuGa jeb Latgalīšu Kulturys Gazeta mājaslapas darbību.

pievienots 27.09.2013.

Žurnālistika kā profesija

2013.gada 23. septembrī notika pirmā „ Jauno žurnālistu skolas” nodarbība. Šajā nodarbībā tika īsumā un kodolīgi izklāstīts, kas īsti ir žurnālistika, cik nopietns, atbildīgs, kā arī daudzpusīgs ir žurnālistu darbs.

pievienots 27.09.2013.

Īpašā diena – žurnālistu darbs – aizkulises!

Šī gada 25. septembrī, Žurnālistikas skolas ietvaros, mums , Daugavpils pilsētas skolu 9. – 12. klašu skolēniem, bija iespēja apmeklēt dažādus plašsaziņu līdzekļu biedrības Daugavpilī . „Dautkom”, „D-fakti”, „Gorod.lv”, DU žurnāls „Lai top!” u.c. iestādes, kā arī tikties ar DU 3.kursa studentiem un sarunāties par tēmu „Tulks. Tulkotājs”.

pievienots 27.09.2013.

Žurnālistikas skola ir sākusies

Pirmdien, 23. septembrī, mūsu skolas aktu zālē notika pirmā žurnālistikas skolas nodarbība. Žurnālistikas skolā kopā ir 77 dalībnieku no vairākām Daugavpils skolām. Mūsu skolu pārstāv 13 ģimnāzisti no 10., 11. un 12.klases. Pirmājā nodarbībā skolēni iepazinās ar Daugavpils Universitātes žurnālistikas pamatu un tehnikas pasniedzēju – Valentīnu Lukaševiču un DU Rusistikas un slāvistikas katedras docētāju – Andri Kazjukeviču.

pievienots 27.09.2013.

Ceļā uz Nekadnekurzemi

Reizi gadā ikviens no mums var atļauties paiet malā no sava darbdienas grūtā ceļa, lai palutinātu sevi, palasot kāda dzejnieka dzeju, kas zina, varbūt pat savas pārdomas atspoguļot pašam savā dzejā, tikties ar kādu dzejnieku, kuram savā pelēkās darbdienas novakarā paejam garām.

pievienots 26.09.2013.

Angļu valodu apgūst arī matemātikas skolotāja

Lai uzlabotu savas angļu valodas prasmes, es piedalījos Mūžizglītības programmas Comenius profesionālās pilnveides konkursā, ieguvu stipendiju angļu valodas apguvei un 3 nedēļas mācījos Lielbritānijā Vērtingas valodu skolā.

pievienots 26.09.2013.

Rīgā godina Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošā darba konkursa laureāti Guntu Mālnieci

19.septembrī tika godināti Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošā darba konkursa šā gada laureāti, kuru vidū ir skolu direktori un vietnieki, redzami sabiedriskie darbinieki un izcili latviešu kultūras kopēji. Īpašo laureātu vidū ir arī mūsu ģimnāzijas direktore Gunta Mālniece.

pievienots 23.09.2013.

Ģimnāzijas 8.a un 9.a klase iesaistās starptautiskā akcijā

Kopš 2001. gada 26. septembris ir Eiropas Valodu diena. Eiropas Savienība patiešām ir valodām bagāta: tajā ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 etniskās kopienas, kas runā kādā no reģionālajām vai mazākumtautību valodām.

pievienots 23.09.2013.

Zviedru un latviešu jaunieši pēta migrācijas radītos ieguvumus un zaudējumus

2013.gada septembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Gymnasium Skövde Västerhöjd (Zviedrija) jaunieši uzsāka projekta „Migrācija – ieguvumi un zaudējumi 21.gadsimtā” īstenošanu NORDPLUS JUNIOR programmas ietvaros.

pievienots 23.09.2013.

Ģimnāzijā viesojas vācu partnerskolas jaunieši

19.septembrī tika godināti Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošā darba konkursa šā gada laureāti, kuru vidū ir skolu direktori un vietnieki, redzami sabiedriskie darbinieki un izcili latviešu kultūras kopēji. Īpašo laureātu vidū ir arī mūsu ģimnāzijas direktore Gunta Mālniece.

pievienots 23.09.2013.

No vienas puses – tā, un no otras puses – tā.” /I. Ziedonis./

Septembris, Dzejas dienas, krāšņais rudens nav iedomājams bez Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Raiņa mājas Berķenelē un jauniešu teātra studijas „Berķeneles Kamolītis”, kas veļas pār kalniem un lejām un aizripo līdz pat Rīgai.

pievienots 19.09.2013.

Vasara ar kameru plecos

Pavasarī, piedaloties ZZ čempionātā ar savu 10.b klasi, es uzzināju par Latvijas Starptautisko mediju nometni „Young Media Sharks”, un man radās par to interese. Lai piedalītos nometnē, vajadzēja nofilmēt reportāžu, kā manai klasei veicās ZZ čempionātā, vai uzrakstīt eseju „Kāpēc man jāpiedalās Latvijas Starptautiskajā mediju nometnē?”.

pievienots 23.09.2013.

Brauciens uz Sanktpēterburgu

Es nezinu tādu cilvēku, kurš negribētu aizbraukt uz pilsētu, kas atrodas uz Ņevas upes, uz Sanktpēterburgu. Šī pilsēta vienmēr ir burvīga, noslēpumaina un neparasti skaista.

pievienots 16.09.2013.

Krievu valodas olimpiāde Maskavā

Dzirdot vārdu olimpiāde, katram no mums rodas dažādas asociācijas. Man šis vārds atsauc atmiņā veselu emociju paleti.

pievienots 16.09.2013.

Vai tu biji aktīvs un piedalījies jauniešu festivālā Artišoks 2013?

Pirmās mācību nedēļas nogalē jauniešiem bija iespēja apmeklēt festivālu Artišoks 2013, kurš notika jau trešo gadu. Tas ir pasākums jauniešiem, kuri grib lietderīgi un jautri pavadīt laiku.

pievienots 12.09.2013.

Jaunatne darbībā

Visas vasaras garumā mēs – 12.a klases skolēni Ilze, Ramona, Dārta, Paula, Dace, Aivars un Ēriks - darbojāmies Marka Rotko Mākslas centrā, jo esam jauniešu iniciatīvas projekta ReDesign dalībnieki.

pievienots 11.09.2013.

Pieredze multinacionālajā skolēnu akadēmijā Vācijā (Torgelova)

2013. gada augustā, laika posmā no 1.08. līdz 17.08., Vācijā, Meklenburg – Vorpommern reģionā, Torgelovas pilī norisinājās ikgadējā multinacionālā skolēnu akadēmija, kuras ietvaros 46 jauniešiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas bija iespēja pilnveidot savas vācu valodas zināšanas, kā arī vienkārši labi pavadīt vasaras siltos mirkļus, iepazīstot dažādo Eiropas tautu kultūras tradīcijas.

pievienots 09.09.2013.

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”

2013. gada 28. augustā Rīgā, Latvijas Universitātē, notika metodiski praktiska dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši.” Tajā piedalījās mūsu skolas matemātikas skolotājas Neļa Borisova, Iveta Nikolajeva un Svetlana Proščinko.

pievienots 04.09.2013.
 
 
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2014 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.visc.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv/