Ievadlapa / Aktualitātes 2010./2011. m.g.
 

Informācija par uzņemšanu ģimnāzijā 2011./2012.m.g.
tiek izziņota
 30.06.2011. no plkst. 14:00 līdz 16:00

01.07.2011. katrs skolēns norādītajā laikā ierodas ģimnāzijā,
lai pašrocīgi
(katrs pats – neatkarīgi no vecuma!!!)
aizpildītu pieteikumu par mācību priekšmetu izvēli.

Mācību priekšmetu pieteikumu aizpildīšanas laiki:

01.07.2011. – plkst. 10:00 vispārizglītojošās programmas pieteikumi;
01.07.2011. – plkst. 12:00 lingvotehniskās programmas pieteikumi;

Pieteikumi par mācību priekšmetu izvēli tiek pieņemti
tikai 01.07.2011.

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 10.klasē

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums, kura veidlapa pieejama kancelejā (aizpilda ģimnāzijā);
  2. medicīnas karte (ar pošu karti);
  3. neaizpildīta skolēnu apliecība un fotogrāfija;
  4. jāuzrāda apliecības par pamatizglītību oriģināls;
  5. pases kopija (uzrādot oriģinālu);
  6. tie, kam ir 16 gadi, dokumentus iesniedz tajā dienā, kad aizpilda pieteikumu par mācību priekšmetu un programmas izvēli.
  7. ja iesniegumu aizpilda un dokumentus iesniedz vecāki (par skolēniem, kuriem nav 16 gadi), tad tos iesniedz līdz 2011.gada 6.jūlijam.

Atgādinām, ka pieteikums par priekšmetu izvēli jebkurā gadījumā ir jāaizpilda 01.07.2011.Daugavpils Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu
papilduzņemšanu 7.klasē uz 2011./2012.m.g.

Iesniegumus pieņem kancelejas vadītāja
no plkst. 9:00 - 16:00 cietokšņa ielā 33.

Talr. uzziņām: 65421633


Mācību literatūra 2011./2012. mācību gadam

Mācību literatūra 7.klasei (doc) (pdf)
Mācību literatūra 8.klasei (doc) (pdf)
Mācību literatūra 9.klasei (doc) (pdf)
Mācību literatūra 10.klasei (doc) (pdf)
Mācību literatūra 11.klasei (doc) (pdf)
Mācību literatūra 12.klasei (doc) (pdf)


pievienots 20.06.2011.


Valsts olimpiāžu laureāti 2010/2011. mācību gadā

Bioloģija
Alina Ozuna (10.a). 3.vieta (sk.Valērijs Dudeničs)

Latviešu valoda
Anna Kovaļova (8.a) 3.vieta (sk. Ingrīda Kondratjeva)

Valsts 35.skolēnu zinātnisko darbu konkursa laureāti 2010.-2011.m.g.


Fizika
Inga Jonāne (11a) 1.pakāpe (sk. konsultants Marina Pilace)

Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture
Katrīna Novojenko (11.a) 1.pakāpe (sk. konsultants Renāte Malnace)
Laura Kārkliņa (10.a) 2.pakāpe (sk. konsultants Valentīna Prokofjeva)

Socioloģija
Gita Lazdāne (12.b) 2.pakāpe (sk. konsultants Olga Grišāne)

Latviešu literatūras zinātne un vēsture
Kristīne Biezā (11.b) 2.pakāpe (sk. konsultants Ināra Žukovska)
Evita Raščevska (10.a) 3.pakāpe (sk. konsultants Ināra Žukovska)

2010./2011. mācību gada novada olimpiāžu laureāti

Kulturoloģijā
Inga Liepiņa (12.a) 1.vieta (sk. Aiga Hudobčenoka)

Angļu valodā
Veronika Prokofjeva (12.a) 1.vieta angļu valodā (sk. Inese Barkovska)
Evija Butāne (11.a) 3.vieta angļu valodā (sk. Inese Barkovska)
Laima Jokste (11.a) atzinība angļu valodā (sk. Inese Barkovska)

Vācu valodā
Linda Meldere (8.a) 2.vieta vācu valodā (sk. Olga Osipova)
Laura Sproģe (8.a) atzinība vācu valodā (sk. Olga Osipova)

Valsts un novada konkursu laureāti 2010./2011.m.g.
(konkursi, kuri tika organizēti sadarbībā ar IZM)

Alina Ozuna (10.a) 2.vieta Valsts konkursā ” Vai tu pazīsti savu organismu” (sk.Valērijs Dudeničs)

2010./2011.m.g. ārpusstundu pasākumu laureāti

Vokālais ansamblis „Vēlreiz” 1.pakāpe (vadītāja Anita Zarāne)

Valsts atklātās matemātikas olimpiādes laureāti
Kristaps Čivkulis (8.a) 2. vieta (sk. Svetlana Proščinko)
Alina Ozune (10.a) atzinība (sk. Iveta lNikolajeva)
Anna Ivanova (11.a) 3. vieta (sk. Iveta Nikolajeva, Neļa Borisova)

Debatētāju sasniegumi Novada un Nacionālajos debašu turnīros
2010./2011. mācību gadā


Laima Jokste (11.a) 1.vieta novada debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Jurijs Kostromins (10.a) 1.vieta novada debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Veronika Prokofjeva (12.a) 1.vieta novada debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Veronika Prokofjeva (12.a) labākā runātāja nacionālajās debatēs
Rihards Novickis (12.a) 1.vieta novada debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Agnese Kligule (12.a) 1.vieta novada debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Laura Kārkliņa (11.a) 2.vieta nacionālajās debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Sandra Jurago (10.a) 2.vieta nacionālajās debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)
Evija Butāne (11.a) 2.vieta nacionālajās debatēs angļu valodā
(trenere Inese Barkovska)

Uldis Andruškevičs (11.a) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Oksana Deiča)
Žanis Sarguns (11.a) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Oksana Deiča)
Donāts Šcablinskis (11.a) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Oksana Deiča)

Julija Grigorjeva (11.c) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Renāte Malnace)
Viktorija Siņavska (11.c) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Renāte Malnace)
Irina Isajeva (11.c) 1.vieta novada debatēs latviešu valodā
(trenere Renāte Malnace)


 
pievienots 11.05.2011.
Absolventu vakara vadītāji Signe Buiķe un Edvīns Sajevskis

Atmiņas - paradīze, no kuras nevaram tikt padzīti

Skola – tevī ir sākums cilvēka lielajai gara gaitai. Zvana apdziedātas, virknējas stunda pie stundas no pirmās skolas rīta līdz izlaiduma vakaram. Un katra kaut ko dod mūža augošajam kokam.

Mūsu skolai ir stipras un varenas saknes, jo tās balstās uz 180 gados tapušām tradīcijām, cilvēkiem – direktoriem, skolotājiem, skolēniem - , kuri ir stiprinājuši tās un nav ļāvuši izžūt laika griežu virpulī. Savas saknes Daugavpils Valsts ģimnāzijā 2011.g. 7. maijā Absolventu vakarā atcerējās daudzi bijušie skolēni un skolotāji.


pievienots 11.05.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kas piedalijās Vizmas Belšavicai veltītā pasākumā kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ināru Žukovsku

„Es vienmēr būšu pusceļā uz tevi” /V. Belševica/

29.aprīlī Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā notika ikgadējais teatralizētais pasākums par godu ievērojamākajiem Latvijas dzejniekiem. Šogad skate notika jau 8 reizi un tā bija veltīta latviešu izcilās dzejnieces Vizmas Belševicas 80.dzimšanas dienai.


pievienots 9.05.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas jubilejas koka stādīšana Likteņdārzā.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas jubilejas koka stādīšana Likteņdārzā

2011. gads ir īpašs gads Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēsturē. Šajā gadā ģimnāzija svin savu 180 gadu jubileju.

Kā viens no jubilejas atzīmēšanas cikla pasākumiem bija viesošanās Likteņdārzā, vietā, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Daugavpils Valsts ģimnāzijas jubilejas koks (baltegle) Likteņdārzā tika stādīts, pieminot pagātni, ģimnāzijas vēsturi, kā arī tos, kas to radīja un veidoja.


pievienots 7.05.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolēni piedalās pilsētas sakopšanas talkā

Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās pilsētas sakopšanas talkā

2011.gada 29.aprīlī mūsu ģimnāzijas skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās pilsētas sakopšanas talkā dažādos mikrorajonos. Tādā talkā piedalāmies jau trešo gadu pēc kārtas.


pievienots 7.05.2011.
11.a klases komanda Čili pipariņi

“Zelta Zivtiņas” čempionāta pusfināls

2011. gada 27. aprīlī Daugavpils Olimpiskajā centrā 7.a klases komanda “Pozitīvie”, 11.b klases komanda “Zum – Bum bērni” un 11.a klases komanda “Čili pipariņi” piedalījas “Zelta Zivtiņas” rīkotajā ZZ čempionāta pusfinālā.


pievienots 4.05.2011.
Sanita Mickeviča, Inga Jonāne, Elīna Seriha, Inta Slapņa kopā ar Vācijas vēstniecības darbiniekiem

Konkursa „Wendekinder” dalībnieku apbalvošana Vācijas vēstniecībā

2011. gada 21.aprīlī labāko darbu autores - 11.a klases skolnieces Sanita Mickeviča, Inta Slapņa, Elīna Seriha un Inga Jonāne - tikām uzaicinātas uz pieņemšanu Vācijas vēstniecībā Rīgā.


pievienots 4.05.2011.
M.Kučinska,L.Zvirbule,M.Uškāns, J.Kuzņecova,E.Sajevskis,E.Orliņa,M.Celms,E.Seriha,E.Valpētere,V.Mikšto

Izskanējis vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Jau vairākus gadus Valsts izglītības satura centrs rīko vokālās mūzikas konkursu „Balsis”. Konkurss veicina skolēnu a capella dziedājumu, kā arī dziedāšanu akustisko instrumentu pavadījumā. Konkursā nedrīkst izmantot fonogrammas un skaņu pastiprinošas iekārtas.


pievienots 4.05.2011.
Rita Murāne pie Atlantijas okeāna

Bez stresa uz mācību stundu

Ikvienam no mums ir iespēja izglītoties un pilnveidoties kā personībai vai savas profesijas pārstāvim. Kā to izdarīt? Šo iespēju sniedz ES Mūžizglītības programmas (www.apa.lv). Piesakoties kādai no šīm programmām un zinot svešvalodu, mums ir lieliska iespēja mācīties un pilnveidoties visdažādākajās jomās.


pievienots 4.05.2011.
Nauris Poikāns (11.a), Toms Skrinda (11.a), Jānis Magazeinis (12.a), Uldis Andruškevičs (11.a), Elmārs Pēterāns (11.b), Reinis Sokolovskis (11.c), Antis Daniļevičs (11.b), Alvis Lipšāns (12.d)

Pilsētas skolu 1. čempionāts florbolā

No 4.-8.aprīlim Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta zālē notika pilsētas skolu 1.čempionāts florbolā. Pamatskolu grupā mūsu zēnu komanda ieguva 4.vietu. Vidusskolu grupā zēni izcīnīja 3.vietu.


pievienots 19.04.2011.
Olga Dukšinska, Ināra Sprindžuka, Valērijs Dudeničs, Ingrīda Kondratjeva, Aina Razminoviča, Ludmila Lastovka, Aiga Hubobčenoka, Olga Grišāne valsts ģimnāziju konferencē Rīgā

Valsts ģimnāzijas – radošs līderis izglītības kvalitātei

1996. gada 1.aprīlī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu astoņām republikas skolām tika piešķirts valsts ģimnāzijas statuss. Sākot ar 2003. gadu, šī tipa skolām ik gadu pievienojās vēl kāda skola. 2006. gadā ar valsts ģimnāzijas nosaukumu lepojās 15 skolas, bet patlaban šis statuss ir 24 ģimnāzijām. Turpmākajos gados valsts ģimnāziju tīklu ir plānots paplašināt līdz 30 ģimnāzijām.

pievienots 07.04.2011.
Pasākuma vadītājas Olga Fedjakina (12.b) un Gita Lazdāne (12.b)

Konkurss „Mēs esam talantīgi 2011” ģimnāzijā

17. martā Daugavpils Valsts ģimnāzijas saules piepildītajā aktu zālē drošākie un talantīgie ģimnāzisti priecēja mūs ar saviem priekšnesumiem pasākumā „ Mēs esam talantīgi”.


pievienots 07.04.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi kopā ar sskolotājiem Ivaru Cauni un  Elitu Staržinsku.

Pilsētas skolu skolēnu sacensības peldēšanā

14.03.2011. Daugavpils Valsts ģimnāzijas baseinā notika pilsētas skolu skolēnu sacensības peldēšanā. Veiksmīgi startēja mūsu ģimnāzijas peldētāji.


pievienots 07.04.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kas piedalījās olimpiādē kopā ar  matemātikas skolotāju Svetlanu Proščinko.

Zemgales novada matemātikas olimpiāde

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9 skolēni piedalījās Zemgales novada matemātikas olimpiādē un 7 skolēni ieguva godalgotās vietas.


pievienots 07.04.2011.
Konference „Radošās domāšanas attīstīšana matemātikā un dabaszinātnēs”.
Konference „Radošās domāšanas attīstīšana matemātikā un dabaszinātnēs”.

„2011.gada 22.martā valsts ģimnāziju 15.gadu jubilejas pasākumu ietvaros ģimnāzijā pulcējās Latgales skolu matemātikas un dabaszinātņu skolotāji, lai reģionālajā konferencē diskutētu par radošās domāšanas attīstīšanu mācību procesā.

pievienots 05.04.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas debatētāji kopā ar skolotāju Inesi Barkovsku

Latgales novada debašu turnīrs angļu/latviešu/krievu valodā Daugavpils Valss ģimnāzijā


2011.gada 10.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā Oksanas Deičas vadībā tika organizēts kārtējais Latgales novada debašu turnīrs. Sveicām ciemiņus gan no Daugavpils (vairākas komandas no Krievu vidusskolas - liceja), gan no Krāslavas, gan arī no Līvāniem un Rudzātiem. Šoreiz tika nolemts diskutēt par politisku tēmu, kas ir kļuvusi īpaši aktuāla pēdējā laikā, Eiropas valstīm aizvien vairāk sadarbojoties ar Āfriku. Izvirzījām rezolūciju: Vienlīdzīga sadarbība starp Eiropas Savienību un Āfrikas valstīm ir/nav perspektīva.
pievienots 15.03.2011.
Daugavpils Universitātes Studentu padomes Gada Balvas laureāti
GADA SKOLA – Daugavpils Valsts ģimnāzija

Šī gada 10. martā Daugavpils Teātrī notika svinīga ceremonija, kuras laikā tika pasniegtas Daugavpils Universitātes (DU) Studentu padomes (SP) Gada Balvas.

Nominācijā Gada skola tika piešķirta Daugavpils Valsts ģimnāzija.
pievienots 11.03.2011.
Latgales olimpiādes politikā dalībnieku saruna ar prof. J.Rozenvaldu un DU pasniedzēju Mag.His., D.Oļehnoviču.
Pilsoniskās līdzdalības pieredzes stunda DVĢ

„Ja mēs neinteresēsimies par politiku, tā sāks interesēsies par mums” (negatīvā nozīmē) - tā ir teicis kāds gudrais. 9.marts mūsu ģimnāzijā pagāja plašākas un dziļākas intereses par politiku zīmē.
pievienots 11.03.2011.
7.a klases skolēni prezentē ar projektu nedēļā paveikto.
Skolēnu sveiciens savai ģimnāzijai jubilejā!

Ģimnāzijā no 14.02. līdz 18.02. notika projektu nedēļa, kura šajā mācību gadā tika veltīta ģimnāzijas vēstures izziņai. Projektu nedēļas, kas tika veltīta ģimnāzijas 180 gadu jubilejai, tēma bija Ģimnāzija laiku lokos.
pievienots 28.02.2011.
SMU „BackSpin” Swedbankas simpātijas balvas ieguvējas Linda Saulīte, Ieva Gribuste, Jolanta Sauša, Marita Kokiņa.
Ģimnāzijas SMU komandas prezentē savas preces gadatirgū Iecavā!

12. februārī trīs Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) komandas no mūsu ģimnāzijas apmeklēja SMU Valentīndienas tirdziņu Iecavā. Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija sadarbībā ar Skolēnu mācību uzņēmumu programmas atbalstītāju Baltijas valstīs AS „Swedbank" katru gadu organizē Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus reģionos.
pievienots 28.02.2011.
11.a kl.skolēni Elīna Seriha, Nauris Poikāns, Anete Vagale, Katrīna Novojenko, Eva Lavrinoviča, Inta Slapņa, Inga Jonāne, Sanita Pozņaka valsts ģimnāziju dabaszinību konkursā Cēsu Valsts ģimnāzijā
Dabaszinātņu diena Cēsu Valsts ģimnāzijā

2011.gada 18. februārī Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās dabaszinātņu konkurss, kurā piedalījās 16 komandas no 12 valsts ģimnāzijām, katrā komandā 4 skolēni. To skaitā bijām arī mēs – 2 komandas no DVĢ 11.a klases. Konkursa mērķis bija veicināt sadarbību starp Valsts ģimnāzijām un popularizēt dabaszinātņu priekšmetus.
pievienots 22.02.2011.
9.a klases skolēni veido multiplikācijas filmu
9.a klases skolēni veido multiplikācijas filmu

15. janvārī projektu nedēļas ietvaros mēs, 9.a klases skolēni, nolēmām izveidot multiplikācijas filmu „DVĢ tradīcijas”. Šo iespēju mums piedāvāja Latgales Novadpētniecības un mākslas muzeja mākslinieces.
pievienots 22.02.2011.
Semināra dalībnieki pasākuma noslēgumā.
Seminārs „Ilgtspējības principu ieviešana klases stundās” Daugavpils Valsts ģimnāzijā

2011.gada 10.februārī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika seminārs „Ilgtspējības principu ieviešana klases stundās”. Semināra mērķauditorija bija Daugavpils pilsētas direktoru vietnieki audzināšanas jomā un klašu audzinātāji. Ilgtspējīga attīstība ietver gan vides, gan sociālo, gan ekonomisko aspektu, un ģimnāzijas klašu audzinātāji dalījās pieredzē, kā izglīto savus audzēkņus.
pievienots 22.02.2011.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Olga Osipova kopā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktori Guntu Mālnieci
Par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā ģimnāzijas vācu valodas skolotājai Olgai Osipovai piešķirta Draudzīgā aicinājuma medaļa un Goda diploms

1935. gadā Latvijas skolās tika iedibināta akcija «Draudzīgais aicinājums». Tās laikā katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu un dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu fondiem. «Draudzīgo aicinājumu» uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. 1994. gadā šī tradīcija tika atjaunota.
pievienots 08.02.2011.
Ja vēlies kļūt viens no mūsējiem- NEBAIDIES - nāc un piesakies !
Ja vēlies kļūt viens no mūsējiem- NEBAIDIES - nāc un piesakies !

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas
pievienots 08.02.2011.
12.a klases erudītu komanda (no kreisās puses) Lauris Magazeinis, Edvīns Sajevskis, Laimdota Jarmuševiča,Evija Smagare, Inga Liepiņa, Jānis Magazeinis
Erudītu konkurss Siguldas Valsts ģimnāzijā „Ir 21. gadsimts”

21.janvārī Siguldas Valsts ģimnāzijā tika organizēts erudītu konkurss “Ir – 21. gadsimts”, kurā piedalījās vienpadsmit komandas no valsts ģimnāzijām. Daudzām komandām bija arī savi līdzjutēji, kuri visa konkursa garumā atbalstīja savējos ar uzmundrinājuma saucieniem un skaļām ovācijām.
pievienots 28.01.2011.
11.a kl.skolniece Inga Jonāne seminārā Madonas Valsts ģimnāzijā
Skolēnu Padomju pieredzes apmaiņas pasākums

21. janvārī Madonas Valsts ģimnāzijā notika valsts ģimnāziju Skolēnu Padomju pieredzes apmaiņas pasākums, kurā piedalījās skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji no Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balviem un Daugavpils Valsts ģimnāzijas. Mūsu skolu pārstāvēja Anete Gorska (8.a), Evelīna Oleinikova (10.c), Sanita Pozņaka (11.a), Inga Jonāne (11.a), kā arī skolotāja Signe Kotova. Protams, lielu paldies sakām mūsu sporta skolotājam Ivaram Caunem, kurš mūs nogādāja Madonā.
pievienots 28.01.2011.
Laima Vasiļenko (12.c) ar vienu no patversmes mīluļiem.
Skolēnu līdzpārvalde rosina palīdzēt tiem, kam klājas grūti

Labsirdība - tā ir valoda, kurā mēmie var runāt un kuru kurlie var dzirdēt. /P.Bovi/ - tāds bija Skolēnu līdzpārvaldes organizētās labdarības akcijas moto.
pievienots 28.01.2011.
Dziedošā ģimeņu šova dalībnieki jeb 11.b klases kolektīvs un klases audzinātāja Anita Zarāne pirms pasākuma „Parādi savu klasi ziemā!”.
Mums patīk BŪT ZIEMĀ!

14.janvārī Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sirdis sildīja pasākums ''Parādi savu klasi ziemā!''
pievienots 28.01.2011.
“Mēs Jums dāvinām svētkus”

Ar šādu devīzi Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja aicināja iesaistīties ikgadējā Ziemassvētku labdarības akcijā “Mēs Jums dāvinām svētkus,” kas šogad tika veltīta daudzbērnu un audžu ģimenēm (Daugavpils pilsētā tādu ģimeņu, kurās aug 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu kopā ar audžu ģimenēm ir 353, bet bērnu tajās ir 1129).
pievienots 04.01.2011.
Rūdolfa Blaumaņa darbi aktuāli arī mūsdienās

Par Rūdolfu Blaumani, plaši pazīstamo latviešu rakstnieku, mācāmies jau kopš sākumskolas. Kādreiz lasījām „Velniņus,” pašlaik aktuālākas šķiet noveles, kā „Raudupiete” un „Nāves ēnā.” Lasot rakstnieka daiļdarbus, parasti gūstam kādu atziņu, tā kā rakstnieks bieži vien pievēršas sadzīvei raksturīgajām problēmām un mudina cilvēkus pārdomāt savas vērtības.
pievienots 28.12.2010.
Elmārs Pēterāns (11.b), Diāna Sidorova (7.a), Ņikita Kazakevičs (12.a), Žanis Sauļevičs (9.a), Sanita Mickeviča (11.a), Ēriks Bodendorfs (9.a) Valsts ģimnāziju peldēšanas sacensībās Balvos
Valsts ģimnāziju kausa izcīņa peldēšanā Balvos

2010.gada 17.decembrī Balvu Valsts ģimnāzija rīkoja Valsts ģimnāziju peldēšanas sacensības.
pievienots 28.12.2010.
Skolēnu līdzpārvaldes pārstāve, 12.b klases skolniece Gita Lazdāne, sociālo zinību skolotājs Arturs Fedotovs, ģimnāzijas padomes prezidente Vija Šnepste, vēstures un kulturoloģijas skolotāja Aiga Hudobčenoka, Skolēnu līdzpārvaldes prezidente, 12.d klases skolniece Līna Daugule, ģimnāzijas direktore Gunta Mālniece, direktores vietniece Signe Kotova, ģimnāzijas padomes pārstāve Sandra Maskaļova.
Ģimnāzijas padomes pārstāvju tradicionālā tikšanās svētku noskaņā

2010.gada 27.decembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijas padomes pārstāvji - V.Šnepste, A.Hudobčenoka, A.Fedotovs, L.Daugule, G.Lazdāne un ģimnāzijas direktore G.Mālniece, direktores vietniece izglītības jomā S.Kotova pulcējās uz tradicionālo tikšanos 1.semestra noslēgumā svētku noskaņā.
pievienots 27.12.2010.
Inta Slapņa (11.a), Anete Vagale (11.a), Johanna Matthews (Vācija), Elīna Seriha (11.a) projekta prezentācijā Krāslavā
Projekta “Global teenager” prezentācija Krāslavā

2010. gada 10. decembrī, dienā, kad ģimnāzijā skolēni kārtoja ģimnāzijas rakstiskās ieskaites, mēs, 11. a klases skolnieces - Anete Vagale, Elīna Seriha un Inta Slapņa - devāmies uz Krāslavas Valsts ģimnāziju, lai angļu valodas projekta “Global teenager” ietvaros prezentētu mūsu šī semestra laikā paveikto darbu.
pievienots 23.12.2010.
Ar Norvēģijas vēstnieka Latvijā pirmo sekretāri Gunnhillu Ērikseni (centrā) tikās Enija Valpētere, Regīna Kokina, Imants Burims, Viktorija Mikšto, Inese Ignatāne, Valērija Maļavina, Beata Abramoviča, Ella Gavrilova, Terēsa Baranovska, Linda Kokina, Inese Cimode, Dorota Sajevska, Edvards Valentanavičs, klases audzinātāja Oksana Petaško

10.b klases audzēkņi prezentē projektu par etnicitātes specifiku Daugavpilī


No šī gada 8. – 12.novembrim Daugavpils Universitāte un Dabas izpētes un vides izglītības centrs rīkoja pasākumu – 5. Daugavpils Zinātnes festivālu.

5. Daugavpils Zinātnes festivāls tika veltīts Ziemeļvalstīm – to kultūrai, attīstībai, rūpniecībai, tehnoloģijām, dabai utt. Katra diena bija veltīta kādai no piecām valstīm – Norvēģijai, Zviedrijai, Dānijai, Somijai un Īslandei, turklāt katra valsts tika prezentēta un pārstāvēta savādāk.
pievienots 17.12.2010.

Sākusies pieteikšanās skolēnu konkursam "Ceļā uz zinātni"


Daugavpils Universitātes (DU) Zinātņu daļa sadarbībā ar DU fakultātēm, zinātniskajiem institūtiem, pētnieciskajiem centriem, katedrām un citām struktūrvienībām izsludinājusi pieteikšanos skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam "Ceļā uz zinātni", kurā aicināti piedalīties 10.–12.klašu skolēnus, koledžu un arodvidusskolu audzēkņi.
pievienots 17.12.2010.

Foto izstāde


2010. gada 9. decembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklāta Martas Valujevas un Andra Bižāna rīkotā foto izstāde. Tajā apskatāmās fotogrāfijas ir uzņēmuši tieši tie cilvēki, kas mācījās vai tikai tagad mācās Martas pasniegtajos foto kursos. Izstādē piedalās arī mūsu skolas labākie fotogrāfi: Olga Fedjakina (12.b), Sanita Pozņaka (11.a), Jolanta Sauša (11.b), Laima Zile (10.b), Mairita Tarasenko (10.c), Julianna Kepente (8.a), Linda Kokina (10.b) un Toms Skrinda (11.a).
pievienots 16.12.2010.
Elīna Potapova, Dainis Ancāns, Dārta Salna, Žanis Sauļevičs, Ilze Vaidere, ar ģitaru Aivars Salna, Ēriks Bodendorfs, 1.rindā - Sintija Rabčevska un Dace Caune ar Salaveci.

Svētā Nikolausa dienas pasākums


6.decembrī Daugavpils Universitātes vecajā korpusā notika pasākums, kas bija veltīts Svētā Nikolausa dienai. Svētais Nikolauss pēc vācu tradīcijām tiek uzskatīts par Santa Klausa priekšteci.
pievienots 10.12.2010.

„Pop clip ” pasākums Kultūras pilī


Šī gada 4. decembrī Daugavpils Kultūras pilī notika pasākums „Pop clip,” kurā piedalījās arī 11.a klases skolēni.
pievienots 10.12.2010.
12.a klases skolēni Vladislavs Celitāns, Inta Lazdāne, Ņikita Kazakevičs, Marina Dukule, Rihards Novickis, Inga Liepiņa pasākumā - Olimpa cīņas

Olimpa cīņas ģimnāzijā


2010.gada 2.decembrī mūsu ģimnāzijā notika SL Kultūras un sporta ministrijas organizētais pasākums „Olimpa cīņas”. Veiklībā, attapībā un fiziskajā varēšanā sacentās 7.a, 8.a, 10.a, 10.c, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b un 12.d klases skolēni.
pievienots 10.12.2010.
Sanita Pozņaka (11.a), Alvis Lipšāns (12.d)  un (2.rindā) Žanna Meškova (11.c)

„Laimai” – 55!


27.novembrī Daugavpils koncertzālē savu 55 gadu jubileju izdejoja deju kolektīvs „Laima”.
pievienots 01.12.2010.
Wendekinder – pārmaiņu laika bērni

Wendekinder – pārmaiņu laika bērni


2010.gada rudenī Vācijas vēstniecības Latvijā kultūras nodaļas darbinieki nāca klajā ar iniciatīvu organizēt Latvijas skolās pasākumu virkni, kas saistāmi ar pasaules vēsturē ļoti nozīmīgiem notikumiem – Berlīnes mūra krišanu un Vācijas apvienošanos, Baltijas ceļu, Latvijas neatkarības atjaunošanu un barikāžu laiku.
pievienots 01.12.2010.
11.b klases kolektīvs kopā ar dziedošo Uškānu ģimeni

Mūsu lepnums – Uškānu ģimene


Ir pagājuši vairāki mēneši, kopš šovs „Dziedošās ģimenes” pulcēja mūs visus pie televizora ekrāniem un lika sirdij sisties straujāk, pārdzīvot un atbalstīt ģimnāzijas 11.b klases audzēkni Matīsu Uškānu un viņa ģimeni.
pievienots 29.11.2010.
Jelgavas sporta skolotāji viesojas Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Ģimnāzijā viesojās Jelgavas novada sporta skolotāji


2010.gada 26.novembrī sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi ģimnāzijā viesojās Jelgavas novada sporta skolotāji. Vizītes iemesls – pieredzes apmaiņa par skolēnu sasniegumu vērtēšanu sportā.
pievienots 26.11.2010.
Aina Razminoviča stāsta par datu reģistrēšanas ierīci

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju seminārs „Meistarklase”


Daugavpils pilsētas 7 skolas ESF projekta „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” ietvaros ir modernizējušas četrus kabinetus: fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetus. Kabineti ir renovēti, iegādātas jaunas un mūsdienīgas mēbeles. Skolas ir saņēmušas ilgi gaidīto aprīkojumu dabaszinātņu un matemātikas mācību satura īstenošanai vidusskolā.
pievienots 26.11.2010.
12.b kl. skolnieks Roberts Kuplovs - Oginskis pie Eiropas Parlamenta ēkas

Vizīte Eiropas Parlamentā


No 5.līdz 10. novembrim, izmantojot piedāvāto iespēju, kopā ar skolēniem no citām Daugavpils vidusskolām, kā arī Latgales reģiona Valsts policijas pārstāvjiem devāmies uz Briseli un apmeklējām Eiropas Parlamentu, kur iepazināmies ar tā darbības sistēmu, mērķiem un uzdevumiem.
pievienots 20.11.2010.
Skolēni dodas ciemos uz veco ļaužu namu.

Sadarbība ar veco ļaužu namu turpinās


Valsts svētku priekšvakarā ģimnāzisti devās ciemos uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru, lai sveiktu vecos ļaudis Latvijas dzimšanas dienā. Šie cilvēki ir pelnījuši īpašu pateicību, jo ir mūsu valsts vienaudži. Viņi būvējuši mājas un ceļus mūsu pilsētā, strādājuši dažādās sfērās, un tagad dažādu iemeslu dēļ nonākuši veco ļaužu namā.
pievienots 16.11.2010.
Nauris Poikāns (11.a), Regīna Kokina (10.b) un Uldis Andruškēvics (11.a) pirms uzstāšanās A.Pumpura parkā.

Iededzies Latvijā!


11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā dega tūkstošiem svecīšu liesmiņu kā atgādinājums, ka Latvijas brīvība ir dārga manta, kas pirkta par mūsu senču dzīvības cenu.
pievienots 11.11.2010.
Izglītojoša piedzīvojumu nometne „Zaļā nakts”

Izglītojoša piedzīvojumu nometne „Zaļā nakts”


29. oktobrī 8. a klases skolnieces Anna Ķēniņa, Linda Meldere, Līva Suhane, Anastasija Černihoviča un Julianna Kepente kopā ar ķīmijas skolotāju Ainu Razminoviču devās uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolu, lai piedalītos Latvijas Zaļā punkta un Valsts Izglītības satura centra organizētajā izglītojošajā diennakts nometnē „Zaļā nakts.”
pievienots 10.11.2010.
Atklās bioloģiskajai daudzveidībai veltītu ceļojošo izstādi
Atklās bioloģiskajai daudzveidībai veltītu ceļojošo izstādi

Pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 2010. gads pasludināts par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu.

Šā gada 1. novembrī Siguldas 3. pamatskolā tiks atklāta UNESCO ceļojošā izstāde „Bioloģiskā daudzveidība, tā ir dzīve – Bioloģiskā daudzveidība, tā ir mūsu dzīve”. Daugavpils Valsts ģimnāzijā ceļojošo izstādi varēs apskatīt no 2011.gada 7.februāra līdz 13.februārim.
pievienots 02.11.2010.
Latvijas čempione šaušanā ar pistoli – 11.a klases skolniece Anete Vagale!
Sveicam Latvijas čempioni šaušanā ar pistoli – 11.a klases skolnieci Aneti Vagali!

Oktobra beigās Dobelē norisinājās Latvijas čempionāts šaušanā jauniešiem. Veiksmīgs starts šajās sacensībās Daugavpils šāvējiem, kuri ieguva trīs zelta godalgas. 11.a klases skolniece Anete Vagale kļuva par Latvijas čempioni šaušanā ar pistoli no 25 metriem.
pievienots 02.11.2010.
Drošs internets un draudzīga skola
Drošs internets un draudzīga skola

Katram no mums patīk klausīties mūziku, lai gan sabiedrībā pastāv dažādas gaumes, atšķirīgi priekšstati par ideālo. Reizēm ar dziesmas noklausīšanos vien nepietiek. Rodas tieksme uzzināt vairāk par konkrētas grupas vēsturi, iedvesmas avotiem...
pievienots 02.11.2010.
Lai uzvarētu, ir jāpārzina viss
NO POPA LĪDZ METĀLAM

Katram no mums patīk klausīties mūziku, lai gan sabiedrībā pastāv dažādas gaumes, atšķirīgi priekšstati par ideālo. Reizēm ar dziesmas noklausīšanos vien nepietiek. Rodas tieksme uzzināt vairāk par konkrētas grupas vēsturi, iedvesmas avotiem...
pievienots 02.11.2010.
COMENIUS projekts turpinās
COMENIUS projekts turpinās

No 29. septembra līdz 3. oktobrim seši 9. un 10. klašu skolēni devās pie Comenius skolu projekta „Young and old living together” partneriem Polijā (Witkovicē, netālu no Čestohovas).
pievienots 13.10.2010.
Sanita mūsu fotogrāfe!
Sanita mūsu fotogrāfe!

Ģimnāzijas 11.a klasē mācās 29 interesantas personības. Viena no tām ir Sanita Pozņaka, kura izceļas ar savu radošumu un mākslinieciskajām spējām. Sanita sevī ir atklājusi fotogrāfes talantu. Un tiešām viņas talants ir nenoliedzams, jo fotogrāfijas ir vienreizējas. Sanita jebkuru objektu fotogrāfijā var padarīt skaistu, katrā viņas iemūžinātajā ainā ir kāds stāsts, kāda doma.
pievienots 13.10.2010.
Ģimnāzisti apmeklē Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Latvija semināru
Ģimnāzisti apmeklē Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Latvija semināru

30. septembrī Irina Isajeva (11.c), Sandra Smirnova (11.b), Ieva Hiļa (11.b), Jolanta Sauša (11.b) un Valdis Balodis-Baložs (12.c) apmeklēja Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Latvija semināru, kurš notika Biznesa augstskolā Turība. Semināra tēma bija veltīta skolēnu mācību uzņēmumu izveidei un darbības organizācijai.
pievienots 06.10.2010.
Dzīvnieku literārā klonēšana jeb „Zinātnieku nakts tējnīca”
Dzīvnieku literārā klonēšana jeb „Zinātnieku nakts tējnīca”

Daugavpils Universitātē 24.septembrī notika starpdisciplināra diskusija par dzīvniekiem biologu un literātu uztverē, uz kuru tika aicināts ikviens interesents.
pievienots 06.10.2010.
Matemātikas skolotāji piedalās starptautiskajā konferencē
Matemātikas skolotāji piedalās starptautiskajā konferencē „Kreativitāte matemātiskajā izglītībā”

Šī gada 24.-25. septembrī mūsu ģimnāzijas matemātikas skolotāji N.Borisova, I.Nikolajeva un S.Proščinko piedalījās starptautiskajā konferencē „Kreativitāte matemātiskajā izglītībā,” kuru organizēja Latvijas Matemātikas skolotāju apvienība. Skolotājas vienmēr meklē iespējas organizēt stundas interesantāk un ar radošu pieeju, tādējādi attīstot skolēnu radošās un domāšanas prasmes. Šajā konferencē bija iespēja izstrādāt koncepcijas par kreativitāti, diskusijas metodi, pētnieciskiem uzdevumiem, vizualizāciju matemātikas stundās, iepazīties ar matemātikas un mākslas mijsakarību, origami matemātikā, kā arī iegūt jaunāko informāciju par jauno standartu matemātikā un CE eksāmena saturu no VISC.
Matemātikas skolotāja Svetlana Proščinko

pievienots 04.10.2010.
Ušķānu ansambis no Daugavpils
Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
Katru svētdienas vakaru kanālā
LNT plkst. 20:15
šovā „Dziedošās ģimenes”
mūs priecē mūsu pašu MATĪSS UŠKĀNS kopā ar ģimeni!

ATBALSTĀM SAVĒJOS!
pievienots 29.09.2010.
Jaunumi Skolēnu līdzpārvaldes dzīvē
Jaunumi Skolēnu līdzpārvaldes dzīvē

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. Eiropas Valodu dienu uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt dzimtās valodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā (www.valoda.lv).
pievienots 29.09.2010.
Draudzības vilciens pietur DVĢ
Draudzības vilciens pietur DVĢ

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. Eiropas Valodu dienu uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt dzimtās valodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā (www.valoda.lv).
pievienots 29.09.2010.
Septembris - Dzejas mēnesis
Septembris - Dzejas mēnesis

Rudens – pārdomu un atmiņu pilns mēnesis par vasarā notikušo, padarīto. Tas ir arī mēnesis, kad kļavu raibais lapu virpulis atklāj dažu labu talantu, liek biežāk ieskatīties dzejas grāmatās, lai sameklētu kādu vārsmu iedvesmai. Mūsu tauta var lepoties – mums ir Dzejas dienas. Tradīcija, kas liek rudens darbu karstumā, kad esam tuvāk zemei, pacelt acis uz augšu! Tikpat tradicionāls ir arī nu jau desmito gadu Berķenelē notiekošais skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”
pievienots 23.09.2010.
Intervija ar LNT šova „Dziedošās ģimenes” zvaigzni Matīsu Uškānu
Intervija ar LNT šova „Dziedošās ģimenes” zvaigzni Matīsu Uškānu

Jau vairākas nedēļas daudzi no mums aizrautīgi seko LNT šovam „Dziedošās ģimenes.” Viens no iemesliem noteikti ir tas, ka šinī šovā kopā ar savu ģimeni un draugiem piedalās arī mūsu ģimnāzijas 11. b klases audzēknis Matīss Uškāns. Tāpēc šoreiz neliela saruna ar Matīsu ap un par mūziku.
pievienots 22.09.2010.
Mēs balsojam par veselīgu dzīvesveidu!
Mēs balsojam par veselīgu dzīvesveidu!

10. septembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki možā noskaņojumā pulcējās Jaunforštadtes mežā, lai piedalītos skolotāja Ivara Caunes un Elitas Staržinskas organizētajās aktivitātēs „Veselības dienas” ietvaros.
pievienots 16.09.2010.
Neformālā izglītība un svešvalodas – iespējas radošiem jauniešiem
Neformālā izglītība un svešvalodas – iespējas radošiem jauniešiem

2010.gada jūnijs un jūlijs teātra pulciņa „Spēlmanīši” dalībniekiem noteikti paliks atmiņā: kopā ar vācu un holandiešu jauniešiem  iestudētā izrāde „Vara(m)!” (pēc Aristofāna lugas „Putni” motīviem) tika rādīta uz Daugavpils, Berlīnes un Enshēdes (Holande) teātru skatuvēm.
pievienots 16.09.2010.
Vasara – ceļojumu un iespēju laiks
Vasara – ceļojumu un iespēju laiks

Vasara ir laiks, kad ir iespēja doties ceļojumos, izzināt citu tautu kultūru, gūt jaunus iespaidus, draugus. Šovasar mums – Elīnai Vanagai, Vitai Kursītei, Sandrai Jurago – bija iespēja doties uz Sankt– Pēterburgu.
pievienots 10.09.2010.
DVĢ diskutēs par Latvijas pedagogu konkurētspēju
DVĢ diskutēs par Latvijas pedagogu konkurētspēju

2010.gada 13.septembrī plkst.10.00 Daugavpils Valsts ģimnāzijā notiks diskusija „Konkurētspējīgi pedagogi = konkurētspējīga izglītība”, kurā Daugavpils pedagogiem, pašvaldības izglītības speciālistiem, uzņēmējiem un citiem izglītības procesā iesaistītajiem un ieinteresētajiem būs iespēja izteikt savu viedokli par pedagogu darba kvalitāti, profesijas prestižu, skolotāju darbam nepieciešamo atbalstu, pedagogu studiju un profesionālās pilnveides programmu pilnveidošanu un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu konkurētspēja izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu, līdzšinējiem rezultātiem un ietekmi uz izglītības kvalitāti.


pievienots 10.09.2010.
Multinacionālā Akadēmija Torgelovā 2010
Multinacionālā Akadēmija Torgelovā 2010

DSA (DeutscheSchuelerAkademie) katru gadu rīko vairākas multinacionālās nometnes Eiropas valstu talantīgākajiem jauniešiem dažādās Vācijas pilsētās. Nometņu tēmas – ļoti daudzveidīgas. Darba valoda – vācu. Šo iespēju nepalaida garām nu jau 12.a klases skolēni Jānis Magazeinis un Lauris Magazeinis.


pievienots 03.09.2010.
Latvijas svarcēlājs Artjoms Žerebkovs
Sveicam 11.a klases skolēnu Artjomu Žerebkovu!

Latvijas svarcēlājs Artjoms Žerebkovs izcīnījis ceturto vietu Singapūrā notiekošajā I pasaules jaunatnes olimpiādē svara kategorijā līdz 56 kilogramiem, informē sacensību organizatori.

Raušanā Žerebkovs pacēla 98 kilogramus, grūšanā spēja uzgrūst 128 kilogramus, tādejādi summā – 226. Tas viņam deva ceturto vietu gan abos veidos atsevišķi, gan summā. Mēs lepojamies ar tevi!


pievienots 30.08.2010.
 
 
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2011 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.visc.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv Prezentācija